Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Constructivism. Κονστρουκτιβισμός. Τέχνη και Πολιτική.

SUPREMATISM, ΣΟΥΠΡΕΜΑΤΙΣΜΟΣ

DE STIJL, Το κίνημα De Stijl

Der Blaue Reiter, ο Γαλάζιος Καβαλάρης, The Blue Rider